Ông Vũ Tiến Dương

Ông Vũ Tiến Dương

  • Ban lãnh đạo

Ông Vũ Tiến Dương

Chủ tịch HĐQT
Sinh năm 1967
Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh
Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành
Tháng 04 năm 2015, sau khi trải qua các vị trí quản lý chủ chốt, Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc PETROSETCO. Năm 2017 Ông được phân công kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty PSD. Ông đã nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013, bằng khen của Bộ Công Thương 2009 và 2010, bằng khen của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam từ 2007 –  2015, và rất nhiều bằng khen khác từ Tổng Công Ty PETROSETCO. Đặc biệt, Ông vinh dự nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì năm 2015 và Huân Chương Lao Động Hạng Ba vào năm 2008.