Ông Vũ Thành Chung

Ông Vũ Thành Chung

  • Ban lãnh đạo

Ông Vũ Thành Chung
 
Phó Giám Đốc
Sinh năm 1980
Thạc Sỹ Kinh Tế
Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý và  điều hành trong lĩnh vực Quản Trị Nhân Sự và Tổ Chức Hành Chính
Tháng 02 năm 2009, sau khi trải qua các vị trí quản lý chủ chốt, Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức Hành Chính thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO). Năm 2018 Ông được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng HCNS Công ty PSD. Ông đã nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013, và rất nhiều bằng khen khác từ Tổng Công Ty PETROSETCO.