Ông Phan Hải Âu

Ông Phan Hải Âu

  • Ban lãnh đạo

 
Ông Phan Hải Âu
 
Kế toán trưởng
Sinh năm 1984
Cử nhân Kinh Tế
Hơn 4 năm kinh nghiệm trong nghề kiểm toán sau đó gia nhập PETROSETCO từ 2011 và có 8 năm làm việc tại PSD và các công ty con của PSD. Giai đoạn 2012 - 2016 Ông giữ chức Phó Phòng Tài Chính Kế Toán Công ty PSD. Năm 2017 - 2018 Ông giữ chức Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Bình Minh. Tháng 04 năm 2019 Ông được bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán kiêm Kế Toán Trưởng Công ty PSD.