Ban lãnh đạo
Ông Mai Chính Kỳ
Trưởng Bộ phận Marketing
Ông Trương Hùng Phúc
Trợ lý Giám đốc
Ông Hoàng Đăng Ánh
Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Truyền
Trưởng chi nhánh Tiền Giang
Ông Nguyễn Hoàng
Trưởng chi nhánh Quy Nhơn
Bà Lê Thị Thanh Nhàn
Trưởng chi nhánh Đăk Lăk
Bà Lê Thị Chiến
Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thu Hà
Trưởng Phòng Kho vận và Giao hàng
Ông Huỳnh Văn Thi
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hoa
Trưởng chi nhánh Đà Nẵng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
Trưởng Bộ phận Nhân sự Đào tạo
Bà Vũ Thị Thúy
Trưởng chi nhánh Hà Nội
Bà Vũ Thục Uyên
Trưởng chi nhánh Gia Lai
Bà Phạm Tú Anh
Trưởng Bộ phận Xuất nhập khẩu
Bà Mai Triệu Minh
Trưởng Bộ phận Hành chính
Ông Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng Chi nhánh Nha Trang
Ông Hồ Minh Trí
Trưởng Phòng Kinh doanh IT
Ông Dương Phúc Huy
Trưởng Bộ phận Kỹ thuật và Bảo hành
Ông Lâm Quốc Khanh
Phó Giám đốc và Trưởng Phòng Kinh doanh Nokia
Bản quyền thuộc PSD © 2011 được phát triển bởi TQ Design
000028
01183011